Doktorica znanosti iz znanstvenega področja humanističnih znanosti, znanstvenega polja filologije.

Raziskovalna dejavnost

Iva Kosmos je kulturologinja, ki se osredotoča na interakcijo med kulturno produkcijo, predvsem književnostjo, in družbo. V centru njenega raziskovanje je odnos med kulturnim in literarnim poljem ter družbenimi sistemi, politko, ideologijo, spominom, zgodovino. Najbolj jo zanima pojugoslovanska književnost, umetnost in kultura vsakdanjega življenja, ne glede na to, ali se pojavlja v »izvirnem« kontekstu nastanka, ali je prilagojena potrebam globalnega trga. Doktorirala je s tezo o sodobnih pojugoslovanskih avtorjih na mednarodnem literarnem trgu. Trenutno se osredotoča na kulturni spomin na Jugoslavijo v pojugoslovanski knjževnosti in gledališču.

Iva Kosmos je delala kot novinarka, literarna kritičarka in kolumnistka.

Izbrane publikacije

2017. „David Albahari – apolitični autor o političkim pitanjima i kolektivnoj odgovornosti”. Tranzicija i kulturno pamćenje. Zbornik radova sa simpozija Tranzicija i kulturno pamćenje. D. Marinković (ed.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2013. “Tamni turizam i traganje za pravom Bosnom”, Književna smotra, 169-170 (XLV), 88-90. [COBISS.SI-ID 39759149]

2013. “Tigrova žena: stvaranje uspješnice i njeno čitanje u zapadnom i postjugoslavenskom kontekstu”, 15 dana, (5-6), 42-50.  [COBISS.SI-ID 39688493]

2013. “Dragulji i bičevi u zagrljaju patriarhata: o fenomenu 50 nijansi sive”, Treća: časopis centra za ženske studije, 1-2(XV), 31-42. [COBISS.SI-ID 39759149]

2011. “"Go West!" ali Vračanje pogleda nazaj”, Literatura, 23 (245), 100-127. [COBISS.SI-ID 270482944]

Izbrani projekti

Kulturni spomin v postjugoslovanskem gledališču (podoktorski raziskovalni projekt • 26. maj 2017)

Življenjepis

ZAPOSLITEV

Asistentka z doktoratom, Inštitut za spominske in kulturne študije, ZRC SAZU

IZOBRAZBA

2009 – 2015 podiplomski doktorski študij književnosti, uprizoritvenih umenosti, filma in kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu

Disertacija: Mapiranje eksila v delih pojugoslovanskih avtorjev

2002 – 2009 univerzitetni diplomski študije kulturologije, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Diplomska naloga: Okcidentalizem in imagološke podobe Zahoda v delih avtorjev s področja bivše Jugoslavije

Štipendije in priznanja

2016/2017, poletni semester  – štipendija Go Styria Univerze v Gradcu za podoktorsko raziskovalno delo. Gostujoča raziskovalka na Centru za jugovzodne evropske študije Univerze v Gradcu

2016/2017, zimski semester – Ernst Mach štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD). Gostujoča raziskovalka na Centru za jugovzodne evropske študije Univerze v Gradcu

2014 – Fulbrightova štipendija za doktorski študij in raziskovalno delo na University of Wisconsin–Madison

2009 in 2011 – Štipendija za podiplomski študij v humanističnih znanostih, ministrstvo za kulturo RS

2009 – Študentska Prešernova nagrada FDV za diplomsko nalogo, nominacija za Prešernovo nagrado Univerze.

Jeziki

Hrvaščina, slovenščina, angleščina, nemščina

Neakademske delovne izkušnje

2009-2012 novinarka časopisa Dnevnik

2005-2009 novinarka Radia Študent

2011-2015 mesečna kolumna o slovenskih pisateljih (»Drobtine med tipkami«) v časopisu Dnevnik

2014-2015 mesečna kolumna o kulturnih izkušnja v ZDA v časopisu Dnevnik

Eseji in literarna kritika: revija Literatura, portal www.ludliteratura.si, spletna izdaja Massachusetts Review, Tretji program hrvaškega radija (oddaja Pojmovnik postjugoslavenske književnosti), itn.

Moderatorka literarnih dogodkov in debat: mednarodni literarni festival Vilenica, Slovenski knjižni sejmu, LUD Literatura, založba Modrijan, itn.

Raziskovalni interesi

pojugoslovanska književnost na mednarodnem trgu; kulturni spomin v pojugoslovanski književnosti in gledališču; družbene reprezentacije v književnosti; književnost in umetnost v odnosu do drugih družbenih sistemov