doktorica znanosti s področja jezikoslovja, znanstvena svetnica, redna profesorica

Telefon:
+386 40 641 702
Telefon lab.:
+386 1 47 06 415
Faks:
+386 1 42 55 253
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Tanja Petrović je jezikoslovka in antropologinja. Zanimajo jo rabe in pomeni socialistične in jugoslovanske dediščine v družbah nekdanje Jugoslavije in družbene in kulturne identitete in spominske prakse na tem območju. Poglablja se tudi v problematiko vloge jezika v oblikovanju identite, spomina in ideologij.

Je predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije in predavateljica na doktorskem programu Primerjalni študij idej in kultur, Podiplomska šola ZRC SAZU.

Izbrane publikacije

Towards an affective history of Yugoslavia. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738. [Štampano izd.], 2016, [God.] 27, [br.] 3, str. 502-520, fotogr. http://147.91.230.44/wp-content/uploads/2016/10/Tanja-Petrovic.pdf, doi: 10.2298/FID1603504P. [COBISS.SI-ID 40456493]

Industrijsko delo v socializmu : od izkušnje do dediščine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2016, [Letn.] 56, št. 3-4, str. 31-40. [COBISS.SI-ID 40762157]

Serbia in the mirror: parodying political and media discourses. Slavic review, ISSN 0037-6779. [Print ed.], summer 2015, vol. 74, no. 2, str. 288-310, ilustr. http://www.jstor.org/stable/10.5612/slavicreview.74.2.288?seq=1#page_scan_tab_contents, doi: 10.5612/slavicreview.74.2.288. [COBISS.SI-ID 38482989]

On the way to Europe: EU metaphors and political imagination of the Western Balkans. V: HORVAT, Srećko (ur.), ŠTIKS, Igor (ur.). Welcome to the desert of post-socialism: radical politics after Yugoslavia. London; New York: Verso, 2015, str. 103-121. [COBISS.SI-ID 37840685]

Portraits of Yugoslav Army soldiers : between partisan and pop-culture imagery. V: JAKIŠA, Miranda (ur.), GILIĆ, Nikica (ur.). Partisans in Yugoslavia : literature, film and visual culture, (Culture & theory). Bielefeld: Transcript, cop. 2015, str. 137-156, fotogr. [COBISS.SI-ID 38377005]

Srbija i njen jug: "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike, (Edicija Reč, knj. 90). Beograd: Fabrika knjiga, 2015. 141 str. ISBN 978-86-7718-147-5. [COBISS.SI-ID 215105548]

Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Erste Aufl. Berlin: Verbrecher, cop. 2015. 255 str., ilustr. ISBN 978-3-95732-018-6. [COBISS.SI-ID 38477613]

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Zaposlitev

Višja znanstvena sodelavka, ZRC SAZU

Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

Izobrazba

doktorat, 2005, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, naslov disertacije »The Serbs of Bela Krajina and their Language Ideology in the Process of Language Shift«

magisterij, 2002, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu, naslov disertacije »The Ritual Toast of Balkan Slavs«

diploma, 1998, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu

Jeziki

Srbo-hrvaščina (materni jezik), angleščina, slovenščina, ruščina, bolgarščina, poljščina, nemščina

Poučevanje

docentka (2006-2011); izredna profesorica (2011-) Univerza v Novi Gorici; redna profesorica (2016-) Podiplomska šola ZRC SAZU

Spomin na socializem v Srednji in Jugovzhodni Evropi

Politični smeh: k antropologiji humorja

Jezik in identiteta v transnacionalnem kontekstu

Mednarodne štipendije

 

Centre for Women's Studies, School of School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, februar 2017

Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Univerza v Regensburgu, oktober-november 2016

Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, september 2013-januar 2014

Wissenschaftskolleg zu Berlin, oktober 2010-julij 2011

Univerza v Osaki, Center za svetovne jezike, oktober 2008

L'École des hautes études en sciences sociales, Paris, junij 2008

Avstrijska Akademija znanosti in umetnosti, Dunaj, julij 2006

Center for Advanced Studies Sofia, 2005-2006

Poljska Akademija znanosti in umetnosti, Varšava, december 2003

Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino Jugovzhodne Evrpe, Univerza v Gradcu, Avstrija, januar 2000

Raziskovalne teme

spomin, post-socializem, jugoslovanska in socialistična zapuščina v post-jugoslovanskih družbah; diskurzi in jezikovne ideologije; politični humor; jeziki manjšin, jezik in kulturni stiki; multikulturni vzorci v Srednji in Jugovzhodni Evropi